รับออกแบบ ผลิต จำหน่าย โต๊ะทำงานข้าราชการ และครุภัณฑ์สำนักงานครบวงจร

บจก. กีรติเฟอร์นิเจอร์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานรับผลิตและจำหน่าย โต๊ะทำงานข้าราชการ และครุภัณฑ์สำนักงานทุกองค์กร มายาวนานกว่า 30 ปี เราผลิตสินค้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจำนวนมาก รวมถึง โรงพยาบาล โรงเรียน หอพัก ต่างๆ แบบครบวงจร ทั้งในเรื่อง การออกแบบ การผลิต และการขนส่ง ทำให้สามารถออกแบบ สินค้า หรือ ครุภัณฑ์ราชการต่างๆ ได้ตามแบบเฉพาะของหน่วยงาน หรือจะเป็น ครุภัณฑ์ที่เป็นแบบมาตรฐาน ที่ออกแบบโดยกรมศิลปากร เช่น โต๊ะทำงานข้าราชการระดับต่างๆ เราก็คัดสรร วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

บริษัทของเรา มีความชำนาญในการผลิต ครุภัณฑ์ราชการตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดแบบ และคุณลักษณะไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางราชการ และความสะดวกในการจัดซื้อรวม โดยคำนึงถึงหลักประหยัด และประโยชน์ใช้สอยของแต่ละหน่วยงาน ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และหาได้ภายในประเทศ

สินค้าเด่นๆของบริษัทอย่างหนึ่ง ที่มียอดการผลิตที่ต่อเนื่อง และยาวนาน คือ ครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะ โต๊ะทำงานข้าราชการ ที่กำหนดโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการกำหนดแบบ และคุณลักษณะต่างๆ ตามที่สำนักงานงบประมาณได้วางไว้ โดยแบ่งเป็นโต๊ะทำงานข้าราชการดังนี้

1. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 1-2
โต๊ะทำงานข้าราชการและเก้าอี้ ระดับ 1-22. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 3-6
โต๊ะทำงานข้าราชการและเก้าอี้ ระดับ 3-63. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9
ผลิตและจำหน่ายโต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-94. โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 10-11
จำหน่ายโต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 10-11และเรายังมีโต๊ะทำงานรูปแบบอื่น เช่นโต๊ะทำงานข้าราชการที่ผลิตจากไม้อัด MDF. โต๊ะเอนกประสงค์ โพเดี่ยม ตู้เหล็ก ตู้ล๊อกเกอร์ เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้ประชุม ชั้นวางของ เก้าอี้ล้อเลื่อน เก้าอี้ประชุม ฉากกั้นห้อง แม้แต่งาน ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งภายใน เราก็มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวัดพื้นที่หน้างาน ออกแบบให้ตรงตามผังของแต่ละองค์กร ก่อนการดำเนินการผลิตจริง

จำหน่ายโต๊ะทำงานเมลามีน โต๊ะเอนกประสงค์ และโพเดี่ยมนอกเหนือจากการผลิตโต๊ะทำงานราชการ บริษัทของเรา มีทีมงานที่พร้อมที่จะตอบคำถาม และให้คำปรึกษา ในการเลือกแบบ วัสดุในการผลิต สีที่จะใช้ หรือรูปแบบต่างๆ บริการวัดพื้นที่หน้างาน แก้ไข ตกแต่ง ปรับปรุง รวมถึง Renovate ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องเรียน และร่วมพูดคุย สรุปถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งาน และประโยชน์อันสูงสุดของแต่ละองค์กร

จุดแข็งของบริษัท
การเป็นโรงงานการผลิต ย่อมมีข้อได้เปรียบในด้านการผลิต เราจึงสามารถควบคุมทุกขั้นตอนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ในเรื่อง การออกแบบ รูปแบบขอบครุภัณฑ์ และการคัดสรรวัสดุ ที่เหมาะกับองค์กร การประกอบสินค้า การทำสี หรือแม้กระทั้งควบคุมการขนส่ง ด้วยความเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดนี้ ทำให้ลดเวลาในการส่งของ และขั้นตอนที่ยุ่งยากลง ลูกค้า หรือองค์กรต่างๆ จึงให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรามาอย่างยาวนาน

add line ติดต่อเรา