โต๊ะทำงานข้าราชการ คุณภาพได้มาตรฐาน

โต๊ะทำงานข้าราชการ ปัจจุบันมีกรมศิลปากร เป็นผู้กำหนดแบบ และคุณลักษณะ ตามหลักการที่สำนักงบประมาณได้วางไว้ ให้เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางราชการ และความสะดวกในการจัดหา จัดซื้อ โดยคำนึงถึงหลักประหยัด ประโยชน์ใช้สอยของทางราชการ ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรง มั่นคง แต่ต้องคงความเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้สอยของพนักงาน และข้าราชการโดยทั่วไป ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้กำหนดโต๊ะทำงานให้มีน้อยประเภท เพื่อประหยัดงบประมาณ โดยกำหนดไว้เท่าที่จำเป็นเพียง 4 ประเภท คือ

โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 1-2 ขนาดกว้าง กว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 75 ซม. ลักษณะมีบานเปิด 1 บาน ด้านขวามือ พร้อมกุญแจล๊อค ด้านในมีแผ่นชั้น ปรับระดับได้ 1 แผ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ของใหญ่มาก โครงสร้าง และ วัสดุในการผลิต เหมือนกับโต๊ะครู 3 ลิ้นชักคือเป็นขาเหล็ก และ กรุด้วยไม้อัดสัก เพียงแต่มีลักษณะการใช้งานต่างกัน มาพร้อมกับเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 ที่เป็นไม้อัดดัดโค้ง เพื่อรองรับสรีระผู้ใช้งาน

โต๊ะทำงานราชการและเก้าอี้ ระดับ 1-2โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 3-6 ขนาด กว้าง 80 x ยาว 150 x สูง 75 ซม. ลักษณะ ด้านขวามี ลิ้นชักเล็ก 1 ลิ้นชัก มีบานประตูตู้ 1 บาน ภายในตู้ มีชั้นสามารถปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการเก็บของ ด้านซ้ายมี 3บานประตูตู้ 1 บาน ภายในมีชั้นปรับระดับ โครงสร้าง และ วัสดุในการผลิต เป็นขาเหล็ก และ กรุด้วยไม้อัดสัก ที่พักเท้าเป็นเหล็ก เชี่อมยิดติดกับตัวโต๊ะ เสร็จแล้วขัดตะไบรอยเชื่อมเพื่อความเรียบร้อย สวยงาม พ่นสีดำด้าน มาพร้อมกับ เก้าอี้ทำงานระดับ3-6 ที่ผลิตจากโครงสร้างเป็นเหล็กเช่นเดียวกัน มีท้าวแขน2 ข้าง ผลิตจากไม้สักทำสีธรรมชาติ พื้นนั่งและพนักพิง ใช้ไม้อัดดัดโค้ง หุ้มด้วยฟองน้ำอย่างดี แล้วหุ้มด้วยหนังเทียม

โต๊ะทำงานราชการและเก้าอี้ ระดับ 3-6โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 7-9 ขนาด กว้าง 80 x ยาว x 150 x สูง 75 ซม. ลักษณะ ด้านขวามี ลิ้นชักเล็ก 1 ลิ้นชัก มีบานประตูตู้ 1 บาน ภายในตู้ มีชั้นสามารถปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการเก็บของ ด้านซ้ายมี 3 ลิ้นชัก พร้อมด้วยกุญแจล๊อค แน่นหนา โครงสร้าง และ วัสดุในการผลิต เป็นขาเหล็ก และ กรุด้วยไม้อัดสัก ที่พักเท้าเป็นเหล็กเหลี่ยม เชี่อม ยึดติดกับตัวโต๊ะ เสร็จแล้วขัดตะไบรอยเชื่อมเรียบร้อย พ่นสีดำด้าน

ผลิตและจำหน่ายโต๊ะทำงานราชการระดับ 7-9โต๊ะทำงานข้าราชการระดับ 10-11 ขนาด กว้าง 80 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. ลักษณะ ด้านขวา มี 1 ลิ้นชักเล็ก และ 1 ลิ้นชักใหญ่ ด้านซ้ายมี 3 ลิ้นชัก แผงหน้าไม้อัดสักยาง ด้านนอกกรุด้วยหนังเทียมอย่างดี ด้านในเป็นลายไม้สัก โครงขาเป็นไม้สัก เชี่อมยึดติดกับอลูมิเนียมกลม ขนาด 1”

จำหน่ายโต๊ะทำงานราชการระดับ 10-11

add line ติดต่อเรา